Susținere teză de doctorat SZUCS Iuliana, domeniul Arte vizuale

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ARTE

 

În ziua de  18.05.2018 orele 1000 în Galeria Mansardă din incinta Facultății de Arte și Design, va avea loc susținerea tezei de doctorat în domeniul ARTE VIZUALE cu titlul :

PICTURA DIN BANAT ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

 

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara nr. 36 din  20.04.2018 s-a  aprobat doamnei

SZUCS S. IULIANA (CV doctorand Iuliana Szucs Ceapsa)

 următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

Preşedinte: Prof. univ. dr. habil ADRIANA LUCACIU – Universitatea de Vest din Timişoara

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. IOAN IOVAN – Universitatea  de Vest din Timişoara

Referenţi:

Prof. univ. dr. NICOLAE SUCIU – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia-Mare (CV-Prof-dr-Nicolae-Suciu)

Conf. univ. dr. GEORGE PĂUNESCU – Universitatea din București (CV-Conf-dr-George Păunescu)

Conf. univ. dr. DAN RADU MOGA – Universitatea de Vest din Timişoara (CV-Conf-dr-Moga Dan)

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la Biblioteca Facultății de Arte și Design

Rezumat Pictura din Banat în perioada interbelică