Prezentarea Școlii Doctorale

Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (I.O.S.U.D.), funcţionează din anul universitar 2003 – 2004 şi asigură doctoranzilor posibilitatea de a opta pentru forma de doctorat ştiinţific sau profesional în funcţie de pregătirea acestora în domeniul de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică.

Ultimul nivel formativ materializat în programele de creaţie şi cercetare ştiinţifică din cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Arte şi Design din Timişoara, beneficiază de coordonarea unor cadre didactice cu vastă experienţă, studenţii doctoranzi urmându-şi vocaţia şi dorinţa de afirmare profesională, într-un program universitar ce valorizează propria gândire şi concepţie estetică.

În cadrul I.O.S.U.D. au fost finalizate şi susţinute peste 180 de teze de doctorat, cu un număr aproape egal de confirmări, sub îndrumarea unui număr important de coordonatori: prof. univ. Dr. Constantin Ionescu Prut, prof. univ. Dr. Rodica Vârtaciu, prof. univ. Dr. Cristian Robert Velescu, prof. univ. Dr. Ioan Iovan, prof. univ. Dr. Alexandra Ionescu Titu, prof. univ. Dr. Dumitru Şerban, prof. univ. Dr. Carol David, prof. univ. Dr. Dorel Laurenţiu Tulcan, prof. univ. Dr. Rodica Banciu, prof. univ. Dr. Doina Valeria Mihăilescu, prof. univ. Dr. Aurel Seriogea Chiriac, prof. univ. Dr. Viorel Toma, prof. univ. Dr. Suzana Fântânariu şi prof. univ. Dr. Elena Minodora Tulcan.