Susținere teză de doctorat SCĂRLĂTESCU H. IOANA – domeniul Fizică

ŞCOALA DOCTORALĂ DE FIZICĂ

 

În ziua de  28.03.2018 orele 11 în sala F206, va avea loc susținerea tezei de doctorat în domeniul FIZICĂ cu titlul :

INTERACȚIUNEA RADIAȚIEI X ȘI A FASCILULELOR DE ELECTRONI CU ȚESUTURI VII. APLICAȚII ÎN RADIOTERAPIA EXTERNĂ

(Rezumat romana Scarlatescu)

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara nr. 15 din  08.02.2018 s-a  aprobat doamnei

SCĂRLĂTESCU IOANA următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

Preşedinte: Prof. univ. dr. IOSIF MĂLĂESCU – Universitatea de Vest din Timişoara (CV_Malaescu Iosif)

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. NICOLAE AVRAM – Universitatea  de Vest din Timişoara (CV_Avram Nicolae)

Referenţi: Prof. univ. dr. ONUC COZAR – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (CV_OnucCozar)

Conf. univ. dr. ȘERBAN NEGRU – Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (CV_Conf.dr. Serban Negru)

Conf. univ. dr. MĂDĂLIN BUNOIU – Universitatea de Vest din Timişoara (CV_Bunoiu_Octavian)

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la Biblioteca Facultății de Fizică

CV_doctorand