Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD)

Director CSUD: Prof. dr. Otilia HEDEȘAN

E-mail: otilia.hedesan@e-uvt.ro

Tel. +40-256-592-386

ohedesan_cv_2017

ohedesan_criterii_abilitare

 

Componenţa Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara:

 

1. Director CSUD: Prof. dr. Otilia HEDEŞAN

2. Prof. dr. Bogdan DIMA

3. Prof. dr. Iosif MĂLĂESCU

4. Prof. dr. Eleonora RINGLER-PASCU

5. Prof. dr. Silviu ROGOBETE

6. Prof. dr. Adina-Luminiţa SASU

7. Prof. dr. Alin SAVA