Susținere abilitare Mihaela NEAMȚU – domeniul Matematică

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ

 

În ziua de 11 decembrie 2017 orele 17 în Sala 128 din incinta Universității de Vest, va avea loc susținerea tezei de abilitare cu titlul

SISTEME DINAMICE ÎN ECONOMIE ȘI BIOLOGIE

 

Cu Adresa Ministerului Educației Naționale nr. 39951 din 11.10.2017 s-a  aprobat doamnei MIHAELA NEAMȚU următoarea comisie de abilitare :

 

Prof. dr. BALINT Ștefan – Universitatea de Vest din Timișoara
 Prof. dr. PREDA Vasile – Universitatea din București
 Prof. dr. MARINOSCHI Gabriela – Academia Română