Susținere teză de doctorat – Mansoor Khalid Rokan Mansoor – domeniul Filologie

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE

În ziua de  26.09.2017, orele 10, în sala 223 din incinta UVT,

va avea loc

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

ÎN DOMENIUL FILOLOGIE

cu titlul : Investigating Semantic and Syntactic Equivalence in the Translation Process

Investigarea echivalenţelor sintactice şi semantice în procesul de traducere

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara nr. 56 din 14.08.2017 s-a  aprobat  domnului

MANSOOR KHALID ROKAN MANSOOR

următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

 

  1. Preşedinte: Conf. univ. dr. habil. DANA PERCEC  CV Conf. dr. habil. Dana Percec

Universitatea de Vest din Timișoara

 

  1. Conducător ştiinţific: Conf. univ. dr. habil. DANIEL DEJICA-CARTIŞ  CV Conf. dr. Daniel Dejica-Cartiş

      Universitatea  de Vest din Timișoara

 

  1. Referenţi: Prof. univ. dr. ANDREI AVRAM   Andrei AVRAM CV

Universitatea  din Bucureşti

                                                                     

       Prof. univ. dr. VICTOR OLARU   CV Sept. 2017 Victor Olaru

Universitatea  din Craiova

 

Prof. univ. dr.  HORTENSIA PROFIRA PÂRLOG   CV_Hortensia_Parlog

Universitatea  de Vest din Timișoara

 

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ ,,EUGEN TODORAN’’