Acte necesare pentru înscrierea la admitere, sesiunea septembrie 2017 – români de pretutindeni

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 11 – 15 SEPTEMBRIE 2017, ORA 9 – 14

 

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

limbă de circulație internațională;

 • Certificat de căsătorie – copie și traducere autorizată (după caz);
 • Adeverință medical tip (eliberată în România sau în țara de origine) – copie și traducere autorizată (dacă este cazul) – adeverința trebuie să ateste dacă candidatul este apt pentru studii superioare și pentru a lua parte la colectivul academic, fără să sufere de boli contagioase;
 • Diplome/acte de studii: diploma de bacalaureat sau echivalentă, diplomă de licență,

diplomă de master (sau echivalentă), foi matricole pentru ciclurile de studii absolvite –

copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de

circulație internațională;

 • Declarație pe proprie răspundere că nu are buletin/carte de identitate românescă întocmită la notar;
 • Declarație privind apartenența la identitatea cultural românească, excepție Republica Moldova (formular tip Anexa 3 – Declaratie apartenenta);
 • Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din țara de proveniență sau de misiunile diplomatice ale României în acea țară
 • Fișa cu date personale: adresă, adresă de e-mail, număr de telefon (formular tip Anexa 4 – Fisa cu datele personale inscriere romani pretutindeni);
 • Curriculum vitae;
 • o fotografie ¾;
 • alte documente considerate reprezentative de școlile doctorale.

 

Conform adresei MEN nr. 294/GP/12.07.2017 candidații români de pretutindeni și cetățeni străini (propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale statului român, a ofertelor MAE, Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și MEN) sunt scutiți de taxa de înscriere, de înmatriculare și de procesare dosar.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate întâi la Departamentul de Relații Internaționle din cadrul Universității de Vest (bd. V. Pârvan nr. 4, et. 1, cam. 155B).

Admiterea candidaților români de pretutindeni se face pe locurile arondate UVT de către Ministerul Educației Naționale conform repartizării locurilor la studii universitare de master și doctorat. Clasificarea candidaților se face în funcție de următoarele criterii:

 • media obținută la domeniul de admitere;
 • în caz de egalitate se ia în considerare media generală la master / studii de lungă durată (cu echivalarea mediilor într-un sistem unitar)