Susţinere teză de doctorat – Rogobete A. M. Roxana-Sînziana – domeniul Filologie

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE

În ziua de  30.09.2017, orele 9, în sala 101 din incinta UVT,

va avea loc

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

ÎN DOMENIUL  FILOLOGIE

cu titlul : Literatura migrantă în spaţiul de limbă germană

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara nr. 46 din 25.06.2017 s-a  aprobat  doamnei

Rogobete A. M. Roxana-Sînziana CV Rogobete Roxana august 2017

următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

 

  1. Preşedinte: Conf. univ. dr. VALY CEIA CV Valy Ceia

Universitatea de Vest din Timișoara

 

  1. Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ADRIANA BABEŢI CV Adriana Babeti

                                        Universitatea de Vest din Timișoara

 

  1. Referenţi: Prof. univ. dr. RUXANDRA CESEREANU CV Ruxandra Cesereanu

Universitatea ,,Babeş-Bolyai’’ din Cluj-Napoca

                                                    

                          Conf. univ. dr. OANA FOTACHE CV Oana Fotache

Universitatea din Bucureşti

 

Conf. univ. dr. LAURA CHEIE CV Laura Cheie

Universitatea de Vest din Timișoara

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ ,,EUGEN TODORAN’’

 

Afişul a fost publicat pe pagina web: www.doctorat.uvt.ro la data de 30.08.2017

Rogobete Roxana – Rezumat in limba romana