Susţinere teză de doctorat – Fănuţ D. Roxana-Maria – domeniul Filologie

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE

În ziua de  21.09.2017, orele 9, în sala 101 din incinta UVT,

va avea loc

 

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

ÎN DOMENIUL  FILOLOGIE

cu titlul : Infernul roman: simboluri, imagistică, realitate

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara nr. 54 din 09.08.2017 s-a  aprobat  doamnei

FĂNUŢ D. ROXANA-MARIA Curriculum Vitae- Roxana Lazarescu

următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

 

  1. Preşedinte: Conf. univ. dr. habil. LOREDANA PUNGĂ  http://doctorat.uvt.ro/wp-content/uploads/2016/07/CV-Conf.-dr.-Loredana-Punga.pdf

Universitatea de Vest din Timișoara

 

  1. Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. DAN NEGRESCU CV-conduc stiintific-Dan-Negrescu

           Universitatea de Vest din Timișoara

 

  1. Referenţi: Prof. univ. dr. TRAIAN DIACONESCU CV – Traian Diaconescu – referent

Universitatea ,,Al. I. Cuza’’ din Iaşi

                                                    

                          Prof. univ. dr. ILIE MOISE CV Ilie Moise-referent

Universitatea ,,Lucian Blaga’’ din Sibiu

 

Conf. univ. dr. VALY CEIA CV- Valy Ceia – referent

Universitatea de Vest din Timișoara

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ ,,EUGEN TODORAN’’

 

Afişul a fost publicat pe pagina web: www.doctorat.uvt.ro la data de 30.08.2017

Rezumat – Română