Susţinere teză de doctorat – Nicola I. Dana – domeniul Filologie

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE

În ziua de  21.09.2017, orele 12.30, în sala 101 din incinta UVT,

va avea loc

 

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

ÎN DOMENIUL  FILOLOGIE

cu titlul : Purificare şi asanare prin poezie: cu referire la literatura latină

Cu Decizia Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara nr. 53 din 09.08.2017 s-a  aprobat  doamnei

Nicola I. Dana

cv dana nicola

următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

 

  1. Preşedinte: Conf. univ. dr. habil. LOREDANA PUNGĂ  http://doctorat.uvt.ro/wp-content/uploads/2016/07/CV-Conf.-dr.-Loredana-Punga.pdf

Universitatea de Vest din Timișoara

 

  1. Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. DAN NEGRESCU CV-conduc-stiintific-Dan-Negrescu

  Universitatea de Vest din Timișoara

 

  1. Referenţi: Prof. univ. dr. TRAIAN DIACONESCU CV-Traian-Diaconescu-referent

Universitatea ,,Al. I. Cuza’’ din Iaşi

                                                    

Prof. univ. dr. ILIE MOISE CV-Ilie-Moise-referent

Universitatea ,,Lucian Blaga’’ din Sibiu

 

Conf. univ. dr. VALY CEIA CV-Valy-Ceia-referent

Universitatea de Vest din Timișoara

 

Teza de doctorat poate fi consultată  la

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ ,,EUGEN TODORAN’’

 

Afişul a fost publicat pe pagina web: www.doctorat.uvt.ro la data de 30.08.2017

purificareși asanare prin poezie, rezumat română