Susţinere teză de abilitare – Prof. univ. dr. Jugastru Călina-Felicia – domeniul Drept

 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE DREPT

 

În ziua de  18.09.2017, orele  11, in sala A01, incinta UVT (Blvd. Vasile Parvan, nr. 4)

SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE

DOMENIUL: DREPT

cu titlul :  Repararea prejudiciului – aspecte de continuitate, provocările noului Cod civil

Cu Adresa MEN nr.  35530  din  11.07.2017

s-a  aprobat doamnei  Prof. univ. dr. Jugastru Călina-Felicia

următoarea comisie de abilitare :

Prof. univ. dr. LEŞ Ioan

Universitatea ,,Lucian-Blaga’’ din Sibiu

Prof. univ. dr. OLTEANU Gabriel

Universitatea din Craiova

Prof. univ. dr. BERCEA Lucian

Universitatea de Vest din Timișoara