Test de competență lingvistică pentru înscriere la admitere doctorat

 

 

În vederea înscrierii la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2017, certificatul de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de Referință a Limbilor) într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană) se obține de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, după următorul program:

 

 

Data Intervalul orar

Sala

Limba engleză

Limba franceză

Limba germană

Luni 11.09.2017 9 – 12 416 417 423
Marți 12.09.2017 9 – 12 416 417 423
Miercuri 13.09.2017 9 – 12 416 417 423
Joi 14.09.2017 9 – 12 416 417 423
Vineri 15.09.2017 9 – 12 416 417 423