Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

Metodologie admitere inv. superior 2017 FINAL

Anexa nr 1- An Pregatitor

Anexa 2 Cerere de inscriere 2017-2018

Anexa nr 3 Declaratie apartenenta_

Anexa nr 4 Confirmare loc studii

Anexa nr 5 Lista diplome

Repartizare locuri la doctorat

 

Adresa MEN294/GP/12.07.2017