Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2017-2018

 

Metodologie admitere doctorat UVT.2017-Ed.II. 13.07.2017

Numărul de locuri disponibile la admitere, sesiunea septembrie 2017