Susţinere teză de abilitare – Conf. univ. dr. Goşa Codruţa-Maria-Cornelia

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE

 

În ziua de  19.05.2017, orele 9.45, sala de conferinţe a CSUD

 

SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE

DOMENIUL: FILOLOGIE

 

cu titlul : The Theory and Practice of Qualitative Research: A Journey of Becoming

Cu Adresa MEN  nr.  29212  din  29.03.2017

s-a  aprobat doamnei   Conf. univ. dr. Goşa Codruţa-Maria-Cornelia

următoarea comisie de abilitare :

 

Prof. univ. dr. ALBU Rodica

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iaşi

 

Prof. univ. dr. DIMITRIU Rodica

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iaşi

 

Conf. univ. dr. habil. SUNDERLAND Jane

Lancaster University, Marea Britanie

Department of  Linguistics and English Language