Susţinere teză abilitare – Conf. univ. dr. Tanc Maliţa-Ramona

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE

 

În ziua de  06.04.2017, orele  11, sala de conferinţe a CSUD, pe strada Paris, nr. 1,

va avea loc

SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE

DOMENIUL: FILOLOGIE

 

cu titlul : Littérature française du XIXe siecle. Ouvroir sur des programmes esthétiques européens. Renouvellements et récupérations

 

Cu Adresa MENCŞ  nr. 46976  din  24.11.2016

s-a  aprobat doamnei

 

Conf. univ. dr. TANC MALIŢA-RAMONA

 

următoarea comisie de abilitare :

 

Prof. univ. dr. GOGA Yvonne

Universitatea ,,Babeş-Bolyai’’ din Cluj-Napoca

 

 

Prof. univ. dr. MODREANU Simona

Universitatea ,,Al. I. Cuza’’ din Iaşi

 

 

Prof. univ. dr. LUNGU-BADEA Georgiana

Universitatea de Vest din Timişoara