Conducători de doctorat la Școala doctorală de Fizică

 

LISTA CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT DE LA ȘCOALA DOCTORALĂ DE FIZICĂ – 2017 -

1. Prof. dr. Nicolae AVRAM (CV) – nicolae.avram@e-uvt.ro

2. Prof. dr. Ioan BICA (CV)

3. Prof. dr. Ion COTĂESCU (CV) – icotaescu@yahoo.com

4. Prof. dr. Iosif MĂLĂESCU (CV) – iosif.malaescu@e-uvt.ro

5. C. S. I Dr. Victor SOFONEA

6. Prof. dr. Daniel Florin VIZMAN (CV) – daniel.vizman@e-uvt.ro

7. Conf. dr. Marius PAULESCU (CV) – marius.paulescu@e-uvt.ro

8. Prof. dr. Alina Diana ZAMFIR (CV) – alina_zamfir@uav.ro

9. Prof. dr. Cătălin MOCA – PASCU (CV) – mocap@uoradea.ro

10. Conf. dr. Cătălin – Nicolae MARIN (CV) – catalin.marin@e-uvt.ro

11. Prof. dr. Loredana Gabriela MARCU (CV) – loredana@marcunet.com

 

 

Coordonatori de doctorat afiliați la Școala doctorală de Fizică