Teze de doctorat susținute la Școala doctorală de Arte în 2016

Teze de doctorat susținute în anul 2016