Coordonatori de doctorat la Școala doctorală de Arte (2017)

 

Coordonatori de doctorat la Școala doctorală de ARTE

1. Prof. univ. dr. habil VICĂ ADORIAN (CV) – vica.adorian@e-uvt.ro

2. Conf. univ. dr. habil DACIAN ANDONI (CV) – dacian.andoni@e-uvt.ro, dacian62@yahoo.com

3. Prof. univ. dr. RODICA BANCIU ( CV) – rodica.banciu@e-uvt.ro, rodica.banciu@gmail.com

4. Prof. univ. dr. Aurel  Seriogea CHIRIAC (CV) – aurel.chiriac@e-uvt.ro, contact@mtariicrisurilor.ro

5. Prof. univ. dr. Carol DAVID (CV) – carol.david@e-uvt.ro, david.a.carol@gmail.com

6. Prof. univ. dr. Suzana FÂNTÂNARIU (CV) – suzana.fintinariu@e-uvt.ro, fantanariu@yahoo.com

7. Prof. univ. dr. Ioan IOVAN (CV) – ioan.iovan@e-uvt.ro

8. Conf. univ. dr. habil M-KISS Hedy (CV) – hedy.m@e-uvt.ro

9. Prof. univ. dr. habil Adriana LUCACIU (CV) – adriana.lucaciu@e-uvt.ro

10. Prof. univ. dr. Doina Valeria MIHĂILESCU (CV) – valeria.mihailescu@e-uvt.ro, doinamvaleria@gmail.com

11. Conf. univ. dr. habil Ioan Augustin POP (CV) –  ioan.pop@e-uvt.ro

12. Prof. univ. dr. Dumitru ŞERBAN (CV)- dumitru.serban@e-uvt.ro, serban_dumitru_arte@yahoo.com

13. Prof. univ. dr. Alexandra IONESCU TITU (CV) – alexandratitu@gmail.com

14. Prof. univ. dr. Elena Minodora TULCAN

15. Conf. univ. dr. habil Stelian ACEA (CV) – stelian.acea@e-uvt.ro, stelianacea@gmail.com, acea@rdslink.com

16. Prof. univ. dr. habil Alexandru JAKABHAZI (CV) – alexandru.jakabhazi@e-uvt.ro, jakabhazi@gmail.com

17. Conf. univ. dr. habil Camil MIHĂESCU (CV) – camil.mihaescu@e-uvt.ro

 

Coordonatori de doctorat afiliați la Școala doctorală de Arte