Susţinere teză de abilitare – Lect. univ. dr. Vlăsceanu Mihaela

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE

 

În ziua de  16.02.2017, orele 12, sala de conferinţe a CSUD

SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE

DOMENIUL: ISTORIE

cu titlul : Sincronicitate europeană în arta barocă din Banat

 

Cu Adresa MENCŞ  nr.  46976  din  24.11.2016

s-a  aprobat doamnei LECT. UNIV. DR. VLĂSCEANU MIHAELA

 

următoarea comisie de abilitare :

 

Acad. PORUMB Marius

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca

 

Prof. univ. dr. BOLOVAN Ioan

Universitatea ,,Babeş-Bolyai’’ din Cluj-Napoca

 

Prof. univ. dr. DEMETRESCU Ruxandra

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti