Lista candidatilor pentru domeniul Filosofie

Universitatea de Vest din Timişoara
Anul univ: 2016-2017

Lista candidatilor pentru domeniul Filosofie

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
Tip studii: Studii universitare de doctorat
Sesiunea: Admitere 2016

Nr. crt Nr. dosar Nume si Prenume Optiunea 1 Acte lipsa
1 0001 DEMEAN-DUMULESC M. FLORIN Filosofie Prof.univ.dr. Lucaci Florea
2 0004 HÎRJOI I. CRISTIAN-IOAN Filosofie Conf.univ.dr. Mesaros Claudiu
3 0007 IUGA I. ROXANA ELENA Filosofie Conf.univ.dr. Lobont Florin
4 0005 LAȚCU D. DAN-RADU Filosofie Prof.univ.dr. Clitan Gheorghe
5 0003 MOLDOVAN V. ISABELA-CARMEN Filosofie Conf.univ.dr. Mesaros Claudiu
6 0002 SPĂTAN V. SERGIU-DORIAN Filosofie Conf.univ.dr. Lobont Florin