Adresă corespondenţă oficială

Adresa electronică oficială de corespondenţă în vederea (eventualei) trasmiteri (i) a copiei după cartea de identitate în format electronic, în conformitate cu art. 2 (2), din O.U.G. 41/2016 este : doctorat@e-uvt.ro