Schimbarea coordonatorului de doctorat

Studentul doctorand poate cere schimbarea coordonatorului de doctorat dintr-un motiv bine întemeiat.

  1. Studentul doctorand care dorește schimbarea coordonatorului de doctorat completează cererea de schimbare a coordonatorului.
  2. Cererea are avizul noului coordonator și al Directorului de Școală Doctorală.
  3. Cererea se înregistrează la Registratura UVT.
  4. Cererea, cu număr de înregistrare și avizată (de noul coordonator de doctorat și de Directorul de Școală Doctorală) se depune la Biroul de Studii Doctorale.
  5. Biroul de Studii Doctorale înaintează cererea CSUD spre avizare și comunică studentului doctorand rezoluția.
  6. Studentului doctorand i se întocmește un act adițional la contractul de studii.