RAPORT de autoevaluare a IOSUD – UVT alcătuit în baza punctului 6.5 din Contractul instituțional pe anul 2016 al UVT cu MENCȘ

autoevaluare_activitatii_IOSUD-UVT_2016