Exmatricularea studenților doctoranzi

  1. În cazul în care studentul doctorand nu îndeplinește prevederile din contractul de studii, la cererea coordonatorului de doctorat, cu avizul Directorului de Școală Doctorală și a CSUD, va fi declarat exmatriculat.
  2. Conducătorul de doctorat înaintează CSUD propunerea de exmatriculare a studentului doctorand, cu avizul Directorului de Școală Doctorală.
  3. Propunerea de exmatriculare este analizată de către CSUD, care va da rezoluția finală.
  4. Biroul de Studii Doctorale întocmește și transmite spre validare Senatului UVT, lista studenților exmatriculați.
  5. Hotărârea Senatului UVT care validează lista studenților exmatriculați este afișata pe pagina web a UVT.
  6. După validarea de către Senatul UVT a listei studenților exmatriculați, se emite Decizia de exmatriculare.
  7. Decizia de exmatriculare se comunică Școlii Doctorale și persoanei în cauză.
  8. Prevederile contractului de studii încetează începând cu data validării de către Senatul UVT a listei studenților doctoranzi exmatriculați.
  9. Studenții doctoranzi nu se pot reînmatricula. Ei își recapătă statutul de studenți doctoranzi doar prin admitere.