Retragere de la studii

  1. Studentul doctorand care dorește retragerea de la studii, completează o cerere de retragere.
  2. Cererea conține avizul conducătorului de doctorat și al Directorului de Școală Doctorală.
  3. Cererea este înregistrată la Registratura UVT.
  4. În cazul în care studentul a fost în regim bugetat, bursa trebuie restituită.
  5. Pentru restituirea bursei, Biroul de Studii Doctorale întocmește, către Serviciul Contabilitate, o dispoziție de restituire a bursei necuvenite.
  6. Cu dispoziția de restituire a bursei, studentul doctorand se prezintă la Servicul Financiar (cam. 152) pentru a fi întocmite formalitățile de restituire a bursei la casieria UVT.
  7. Cererea de retragere (cu număr de înregistrare, avizul coordonatorului de doctorat și avizul Directorului de Școală Doctorală) se depune la Biroul de Studii Doctorale împreună cu o copie xerox a chitanței de restituire a bursei necuvenite.
  8. Biroul de Studii Doctorale înaintează cererea spre avizare CSUD și comunică studentului doctorand rezoluția.
  9. Contractul de studii încetează în momentul în care cererea de retragere este avizată de CSUD.