Prelungirea studiilor universitare de doctorat

  1. În cazul în care studentul doctorand nu reușește sa finalizeze teza de doctorat în perioada de stagiu (3 ani) studiile se pot prelungi pe o perioada de maxim 2 ani.
  2. Studentul doctorand care dorește prelungirea studiilor, completează cererea de prelungire a studiilor.
  3. Cererea conține avizul conducătorului de doctorat și al Directorului de Școală Doctorală.

Pe cerere trebuie sa apara explicit perioada pentru care se solicită prelungirea (din zz/ll/aaaa – până în zz/ll/aaaa).

  1. Cererea este înregistrată la Registratura UVT.
  2. Cererea de prelungire (cu număr de înregistrare, avizul coordonatorului de doctorat și avizul Directorului de Școală Doctorală) se depune la Biroul de Studii Doctorale.
  3. Biroul de Studii Doctorale înaintează cererea spre avizare CSUD și comunică studentului doctorand rezoluția.
  4. Prelungirea se face doar în regim cu taxă.
  5. Studentului doctorand i se întocmește un act adițional la contractul de studii.