Întreruperea studiilor universitare de doctorat

În cazuri excepționale și din motive bine determinate (caz de boala, maternitate, etc) studiile se pot întrerupe pe o perioada de maxim 2 ani, doar în perioada în care studentul doctorand se află în stagiu.

  1. Studentul doctorand care dorește întreruperea studiilor, completează cererea de întrerupere a studiilor.
  2. Cererea conține avizul conducătorului de doctorat, al Directorului de Școală Doctorală și actele care dovedesc motivul întreruperii studiilor. În cazul întreruperii pe caz de boală, adeverința medicală se emite de către medicul specialist. În cazul maternității, se atașează la cererea de întrerupere o copie xerox a certificatului de naștere al copilului. Pe cerere trebuie sa apara explicit perioada pentru care se solicită întreruperea (din zz/ll/aaaa – până în zz/ll/aaaa).
  3. Cererea este înregistrată la Registratura UVT.
  4. Cererea de întrerupere (cu număr de înregistrare, avizul coordonatorului de doctorat, avizul Directorului de Școală Doctorală și a actelor doveditoare) se depune la Biroul de Studii Doctorale.Biroul de Studii Doctorale înaintează cererea spre avizare CSUD și comunică studentului doctorand rezoluția.
  5. Pe perioada întreruperii, prevederile contractului de studii încetează.
  6. După expirarea perioadei de întrerupere, studentului doctorand i se întocmește un act adițional la contractul de studii.
  7. Reluarea studiilor se face doar în regim cu taxă.