Înmatricularea la studii universitare de doctorat

  1. Se vor înmatricula la studii universitare de doctorat toți studenții declarați admiși în urma concursului de admitere și care au achitat taxa de confirmare a locului obținut.
  2. Rectorul UVT emite Dispoziția de înmatriculare.
  3. Studenții doctoranzi semnează Contractul de studii universitare de doctorat, în perioada 1 – 10 octombrie.
  4. După semnarea Contractului de studii, studenții primesc un număr de înmatriculare (număr matricol) și li se eliberează carnetul de student (care conține următoarele informații: numele și prenumele studentului doctorand, numărul matricol, Școala Doctorală la care este înmatriculat studentul).
  5. Carnetul de note se vizează anual (la începutul anului universitar) la Biroul de Studii Doctorale.