Achitarea taxelor de școlarizare și a altor taxe

I. TAXA DE ȘCOLARIZARE

 1. Taxele de studii se stabilesc anual prin Hotărârea Senatului UVT.
 2. Studenții doctoranzi în regim cu taxă, vor achita taxa conform prevederilor și a termenelor prevăzute în contractul de studii.
 3. În cazul modificării taxelor de studii, Biroul de Studii Doctorale comunică studenților doctoranzi în regim cu taxă, Hotărârea Senatului UVT și întocmește un act adițional la contractul de studii.
 4. Taxele se achită la Casieria UVT
 5. Taxele de studii se pot achita prin viramanet bancar în conturile (CUI-UVT 4250670):
 6. În cazul în care plata se face prin virament bancar, studenții doctoranzi vor depune la Biroul de Studii Doctorale dovada achitării taxei.
 • RO76TREZ621504601X000503 – Trezoreria Timișoara
 • RO05BTRL03601202618849XX – Banca Transilvania
 • RO50BRDE360SV24919983600 - BRD

 

 

II. ALTE TAXE

 1. Taxele se stabilesc anual prin Hotărârea Senatului UVT.
 2. Taxele se achită la Casieria UVT.
 3. Taxele se pot achita prin viramanet bancar în conturile (CUI-UVT 4250670):
 4. În cazul în care plata se face prin virament bancar, studenții doctoranzi vor depune la Biroul de Studii Doctorale dovada achitării taxei.
 5. Studenții doctoranzi în regim cu taxă, vor achita taxa de susținere publică a tezei de doctorat, conform prevederilor din contractul de studii și a Hotărârii Senatului UVT.
 6. În cazul transferului la o Școală Doctorală din cadrul UVT de la o Școală Doctorală din cadrul unei alte universități, studenții doctoranzi vor achita o taxă de transfer, echivalentă cu taxa de înmatriculare.
 • RO76TREZ621504601X000503 – Trezoreria Timișoara
 • RO05BTRL03601202618849XX – Banca Transilvania
 • RO50BRDE360SV24919983600 - BRD