SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT in domeniul FILOLOGIE -drd. Criștiu Cristina

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

ŞCOALA DOCTORALĂ DE STIINTE UMANISTE SI ARTE

 

În ziua de  05.09.2022, orele  12,00   va avea loc in sala 223 la et.2, UVT

 

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

DOMENIUL: Filologie

 

cu titlul :

SPECTACOLUL NUNȚII ÎN ZONA ETNOGRAFICĂ FĂGET (JUD. TIMIȘ)

Rezumatul Rezumat-Doctorat-Română-1 (3)

 

Cu Decizia Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara       nr. 119 din 20.07.2022,  s-a aprobat doamnei

CRIȘTIU C. CRISTINA

următoarea comisie de evaluare şi susţinere publică a tezei de doctorat :

 

 

 

          Preşedinte: PROF. UNIV. DR. DANA PERCEC

                             UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

 

Conducător ştiinţific:

PROF. DR. OTILIA HEDEȘAN

                             UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

 

       Referenţi:            CERCET. ȘT. I DR. ILIE MOISE

INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO-UMANE AL ACADEMIEI ROMANE – SIBIU

 

PROF. DR. GABRIELA NEDELCU-PASARIN

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 

CONF. DR. DELIA SUIOGAN

UNIVERSITATEA POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA, CENTRUL UNIVERSITAR DE NORD BAIA-MARE

 

                                                                                                          

Teza de doctorat poate fi consultată  la

 

BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA ,,EUGEN TODORAN’’

 

Afisat in 26.07.2022