Metodologie privind organizarea și desfășurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat în cadrul IOSUD-UVT – ediția a III-a

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat-ed. III-a 2022