Lansare competiție burse doctorale – iulie 2015

LANSARE COMPETIŢIE BURSE DOCTORALE IULIE 2015

Universitatea de Vest din Timişoara, în parteneriat cu  Universitatea din Bucureşti, şi Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj anunţă scoaterea la concurs a 140 locuri pentru doctoranzii înmatriculaţi în anul universitar 2014/2015, în cadrul proiectului

Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD) POSDRU/187/1.5/S/155559.

Proiectul va fi implementat in perioada iulie – decembrie 2015.

Locurile pe parteneri sunt distribuite astfel:

– Universitatea de Vest din Timişoara – 70 locuri pentru doctoranzi;

– Universitatea din Bucureşti – 70 locuri pentru doctoranzi;

Bursele doctorale lunare au o valoare de 1.800 lei, la care se adaugă un supliment de 2.400 lei/lună pentru efectuarea de stagii de mobilitate în străinătate, decontarea participării la conferințe naționale și internaționale, și la alte activități precum: cursuri de formare, workshopuri și seminarii pentru dezvoltarea abilităților de cercetare.

 

La selecție pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

  • este doctorand înamtriculat la studii universitare de doctorat cu frecvență în anul universitar 2014/2015 la Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea din București;
  • nu a întrerupt studiile doctorale până în prezent;
  • nu beneficiază concomitent de alte burse doctorale finanţate prin POSDRU, proiecte cu fonduri europene sau naționale;
  • nu a mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5 sau din alte proiecte cu fonduri europene sau naționale;
  • este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene.

Candidaţii admişi, care vor constitui grupul ţintă al proiectului, vor avea obligaţia să susţină minimum o prezentare la o conferință internațională de specialitate în țară sau străinătate, minim un raport de cercetare, minim o lună de mobilitate în străinătate, să aibă un articol prezentat la conferința organizată în cadrul proiectului, să participe la activitățile din cadrul proiectului, și să finalizeze studiilor de doctorat în termenul prevăzut legal (trei ani), adică până în septembrie 2017.

Concursul de selecţie a grupului ţintă se va desfăşura conform calendarului de mai jos:

Nr. crt Etapă Perioada
1. Înscrierea candidaților 01.07.2015 – 06.07.2015 orele 12:00
2. Afișarea listei candidaților înscriși Calendarul va fi stabilit în cursul acestei săptămâni
3. Evaluarea dosarelor depuse de candidați
4. Afișarea rezultatelor procesului de evaluare a dosarelor
5. Contestații
6. Afișarea rezultatelor finale
7. Semnarea actului adițional la contractual de studii doctorale

 

Informații suplimentare:

Director CSUD Prof. dr. Otilia Hedeșan, email: otilia.hedesan@e-uvt.ro

 

Director DAIP Sorina Păuțu, email: sorina.pautu@e-uvt.ro

 

Secretar

Andreea Lișiță, email: andreea.lisita@e-uvt.ro

Loredana Pîrvu, email: loredana.pirvu@e-uvt.ro

Ramona Kopiș, email: ramona.kopis@e-uvt.ro