Susținere publică online teză de doctorat Matei (Miculescu-Gutan) Alina, domeniul Psihologie

ŞCOALA DOCTORALĂ DE PSIHOLOGIE     În ziua de  14.07.2021 orele 10.00, https://stream.meet.google.com/stream/7ffac51f-092a-4f48-8820-406c6a6762ac, va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL PSIHOLOGIE cu titlul :   The importance of positive

Susținere publică online teză de doctorat Eugen-Mihăiță CIOROIANU, domeniul Matematică

În ziua de  20.07.2021 ora 11,00 va avea loc SUSŢINEREA ONLINE A TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL MATEMATICĂ cu titlul : JACOBI-LIKE STRUCTURES AND DUAL PAIRS   Cu Decizia Consiliului Studiilor

Susținere publică online teză de doctorat IULIA CRIȘAN, domeniul Psihologie

ŞCOALA DOCTORALĂ DE PSIHOLOGIE     În ziua de  02.07.2021 orele 11.00, https://stream.meet.google.com/stream/39af8047-065b-47ff-86cc-771a8750d6e4, va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL PSIHOLOGIE cu titlul : A methodological model of studying

Susținere teză de abilitare Conf. univ. dr. Daniela CATONA, domeniul Arte vizuale

IOSUD – UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA – ŞCOALA DOCTORALĂ DE ARTE   În ziua de 28.06.2021, ora 12,30 va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE cu titlul : TRANZIȚII VIZUALE ȘI CONCEPTUALE susținută de

Susținere teză de abilitare dr. ANDRIȘ Ladislau Cristian, domeniul Muzică

IOSUD – UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA – ŞCOALA DOCTORALĂ DE MUZICĂ ȘI TEATRU   În ziua de 31.05.2021, ora 09.30 va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE cu titlul : Dezvoltarea competențelor unui violist

Susținere teză de abilitare Lect. univ. dr. Bogdan Viorel CIOABĂ, domeniul Teatru și Artele spectacolului

IOSUD – UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA – ŞCOALA DOCTORALĂ DE MUZICĂ ȘI TEATRU   În ziua de 04.06.2021, ora 11.00 va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE cu titlul : Abordări interdiscipliare și

Susținere teză de abilitare Conf. univ. dr. MATEI ȘERBAN ROGOZ, domeniul Muzică

IOSUD – UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA – ŞCOALA DOCTORALĂ DE MUZICĂ ȘI TEATRU   În ziua de 03.06.2021, ora 12.00 va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE cu titlul : Analize structurale, stilistice și

METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea online a concursului de admitere la studii universitare de doctorat – Anul universitar 2021/2022

Metodologie admitere online doctorat UVT 2021

METODOLOGIE privind accesarea de către doctoranzi a resurselor instituționale pentru formarea profesională

Metodologie accesare resurse institutionale doctoranzi

METODOLOGIE privind doctoratul în cotutelă și doctoratul european

Metodologie doctorat in cotutela si doctorat european