Ordin MEN de conferire a titlului de doctor – 2013

Ordin 5581 din 3.12.2013

Prezentarea Școlii doctorale

Școala Doctorală de Matematică

Conducătorii de doctorat din Universitatea de Vest

Conducatori de doctorat UVT

Conducători de doctorat în domeniile Arte vizuale și Istoria și teoria artei

Prof. dr. Doina Valeria Mihailescu – director Școală doctorală Prof. dr. Rodica Banciu Prof. dr. Aurel Seriogea Chiriac Prof. dr. Alexandra Ionescu Titu Prof. dr. Carol David Prof. dr. Suzana Fantanariu Prof. dr. Ioan Iovan Prof. dr. Elena Minodora

Prezentarea Școlii Doctorale

Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (I.O.S.U.D.), funcţionează din anul universitar 2003 – 2004 şi asigură doctoranzilor posibilitatea de a opta pentru forma de doctorat ştiinţific sau profesional în

Susţinere teză de doctorat: Moţoc Diana

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE În ziua de 28.04.2015, orele 11, sala 101, va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT DOMENIUL: FILOLOGIE cu titlul : Traducerea, loc

Consiliul Studiilor universitare de doctorat (CSUD)

Director CSUD: Prof. dr. Otilia HEDEȘAN E-mail: otilia.hedesan@e-uvt.ro Tel. +40-256-592-386   Membri: 1. Prof. dr. Virgil BĂRAN – Universitatea din București, CV 2. Prof. dr. Ioan BICA – Universitatea de Vest

Ordin MEN privind organizarea admiterii 2014 – 2015

OMEN nr. 5.734 din 24 decembrie 2013, Monitorul Oficial 28/2014 – privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi

Regulament de desfășurare a studiilor universitare de doctorat

Regulament Doctorat UVT 2011.

Directori de Școală Doctorală

Lista DIRECTORI SCOALA DOCTORALA