Category Archives: Ș.D de Psihologie

CONDUCATORI DE DOCTORAT , CV, Fisele disciplinelor

Conducatori-de-doctorat-SD PIHOLOGIE CV_Macsinga_Irina CV – Mihaela Minulescu CV A Rusu CV ALIN GAVRELIUC CV Florin Alin Sava Cv Maricutoiu CV Paul Sarbescu CV Vintila Georgeta CV Virga Delia 1.CV_Petracovschi_S  

Raport de evaluare internă – Domeniul de studii universitare de doctorat Psihologie

Raport de evaluare internă

Raport de evaluare internă – Școala Doctorală de Psihologie

Raport de evaluare internă

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat în cadrul UVT (în vigoare din 28.07.2017)

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat în cadrul UVT

Alte informații utile. Partea a II-a: (a) lista conducătorilor de doctorat (profilul științific, teme de cercetare și date instituționale de contact); (b) lista doctoranzilor din școală

Lista conducătorilor de doctorat

Alte informații utile. Partea I. Informații generale despre ce presupun studiile de doctorat

Informații generale asupra programului de Studii Doctorale

Metodologia Școlii Doctorale de Psihologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat

Metodologia de admitere pentru Studii Doctorale, domeniul Psihologie, respectiv domeniul Științe Ale Educației – Sesiunea Septembrie 2018

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat. Anul universitar 2018/2019

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat

Regulamentul Școlii Doctorale de Psihologie (Ediția a II-a, în vigoare din 29.01.2019)

Regulament de organizare și funcționare a Școlii Doctorale de Psihologie

Regulament Instituțional privind organizarea și desășurarea studiilor universitare de doctorat (Ediția a II-a, în vigoare din 29.01.2019)

Regulament Instituțional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat