Category Archives: Arhivă

Info Admitere/Rezultate – Admission Results Sept 2017 Political Science

Rezutate admitere 2017/Admission Results 2017: Final results, Political Science CANDIDATI ADMITERE DOMENIUL STIINTE POLITICE Metodologia de admitere la Studii doctorale, domeniul Științe Politice / Admission Methodology, Doctoral Studies, Political Science 2017-2018

Test de competență lingvistică pentru înscriere la admitere doctorat

    În vederea înscrierii la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2017, certificatul de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de Referință a

METODOLOGIE DE ADMITERE SCOALA DOCTORALA DE FILOSOFIE, SOCIOLOGIE SI STIINTE POLITICE

Admitere ŞCOALA DOCTORALĂ DE FILOSOFIE, SOCIOLOGIE, ȘTIINȚE POLITICE -2017-18 Locuri bugetate SD Sociologie 2017 Conditii de admitere Conf.univ.dr. Mesaros Claudiu Tematici Doctorat S D SOCIOLOGIE Prof. univ. dr. Silviu Rogobete admitere

Numarul de locuri disponibile la admitere in sesiunea septembrie 2017

Nr. locuri aprobate de Senat UVT

METODOLOGIE ADMITERE 2017/2018 SCOALA DOCTORALA DE PSIHOLOGIE

Metodologie admitere doctorat Psihologie 2017_2018

Ordin MEN privind procedura de admitere pentru românii de pretutindeni pe locuri cu taxă

OMEN romani de pretutindeni la TAXA 2017-2018     Adresa MEN 294/GP/12.07.2017

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

Metodologie admitere inv. superior 2017 FINAL Anexa nr 1- An Pregatitor Anexa 2 Cerere de inscriere 2017-2018 Anexa nr 3 Declaratie apartenenta_ Anexa nr 4 Confirmare loc studii Anexa nr

Admitere doctorat 2017 – Şcoala doctorală de Ştiinţe Umaniste

Metodologie Școala Doctorală De Științe Umaniste – FLIT 2017   Teme de cercetare propuse: Admitere doctorat 2017 – Prof. Dr. Adriana Babeţi Admitere doctorat 2017 – Prof. Dr. Florica Bodiştean

SCOALA DOCTORALA DE ECONOMIE SI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR – METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2017-2018

Metodologie admitere doctorat SDEAA 2017 teme drd 2017 comisii admitere FEAA    

Fișa de înscriere la admitere, sesiunea septembrie 2017

Anexa 1 – Fisa de inscriere romani, UE, SEE Anexa 2 – Fisa de inscriere romani de pretutindeni Anexa 3 – Declaratie apartenenta culturala romana Anexa 4 – Fisa cu