Category Archives: Abilitare

Dosar abilitare – Conf. univ. dr. Huzum Otilia – domeniul Teatru și artele spectacolului

1) CV Otilia actualizat mai 2019 2) lista cu lucrari 3) Huzum, Otilia. UVT-FMT CNADTCU 180519 4) rezumat lucrare abilitare Otilia Huzum 5) propunere comisie

Dosar abilitare – Conf. univ. dr. Țârc Mirela-Lucreția – domeniul Muzică

1.Tarc Mirela CV octombrie 2019 2. Lista de lucrări Mirela Țârc 3. Standarde minimale Mirela Țârc 2019 4. Rezumat abilitare Mirela Țârc 5.propunere comisie

Dosar abilitare – Cercet. pr. Chitez Felicia-Mădălina – domeniul Filologie

1) d_CV_RO 2) f_Listă de lucrari_RO 3) b. Fisa de standarde minimale b2_Fisa de standarde minimale_Anexa 4) m_Rezumat_RO / n_Rezumat_EN 5) propunere comisie

Dosar abilitare – Conf. univ. dr. Crișan Marius-Mircea – domeniul Filologie

1) Crisan_Marius_CV FS 2) Crisan_Marius_lista_lucrari FS 3) Crisan_Marius_Fisa_Verificare FS 4) Crisan_Marius_abstract_habilitation_thesis / Crisan_Marius_Rezumat_teza_abilitare.rom 5) propunere comisie

SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE – Conf. univ.dr. PETRESCU Dacinia-Crina

ȘCOALA DOCTORALĂ DE  ECONOMIE SI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR   SUSŢINEREA TEZEI   DE   ABILITARE DOMENIUL: MARKETING     cu titlul : COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI CA ELEMENT CENTRAL AL MARKETINGULUI PENTRU CONSTRUIREA UNEI

Propunere comisie de abilitare dr. ANIȚAȘ Eugen-Mircea, domeniul Fizică

(1) CV (2) Lista_lucrari, lista_citari (3) Fisa_de_verificare privind indeplinirea standardelor minimale (4) Rezumatul_tezei_de_abilitare (5) Propunere_comisie_Anitas Tabel comisie abilitare_Anitas

Propunere comisie de abilitare Rudolf KOCSIS, domeniul Arte vizuale

Propunere_comisie_abilitare Kocsis Rudolf_curriculum vitae, lista de lucrari si lista citarilor Kocsis Rudolf_ fisa indeplinire_ STANDARDE MINIMALE CNATDCU Kocsis Rudolf_rezumat abilitare_romana

Adresa MEN privind numirea componenței comisiilor de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare

Adresa_MEN_comisii_abilitare

SUSŢINEREA PUBLICA A TEZEI DE ABILITARE A DOAMNEI Prof. univ.dr. GAVRILĂ-ARDELEAN MIHAELA-FLORENTINA

ȘCOALA DOCTORALĂ DE  FILOSOFIE, SOCIOLOGIE SI STIINTE POLITICE     SUSŢINEREA TEZEI   DE   ABILITARE DOMENIUL: SOCIOLOGIE     cu titlul : OPTIMIZAREA STRATEGIILOR SOCIALE DE INCLUZIUNE PENTRU PERSOANELE CU PROBLEME DE

SUSTINEREA PUBLICA A TEZEI DE ABILITARE A DOMNULUI Conf. univ.dr. GHERHEŞ VASILE

ȘCOALA DOCTORALĂ DE  FILOSOFIE, SOCIOLOGIE SI STIINTE POLITICE       SUSŢINEREA TEZEI   DE   ABILITARE DOMENIUL: SOCIOLOGIE     cu titlul : NOILE TEHNOLOGII ȘI SOCIETATEA. REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE cu  Ordinul