Category Archives: Regulamente

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat  

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în Universitatea de Vest

  Regulament obtinere atestat de abilitare UVT Ed. II 28.07.2017   Modificari la Regulamentul de abilitare (Adresa MEN nr. 36463/25.07.2017)

Regulament de desfășurare a studiilor universitare de doctorat

Regulament Doctorat UVT 2011

Schimbarea coordonatorului de doctorat

Studentul doctorand poate cere schimbarea coordonatorului de doctorat dintr-un motiv bine întemeiat. Studentul doctorand care dorește schimbarea coordonatorului de doctorat completează cererea de schimbare a coordonatorului. Cererea are avizul noului

Exmatricularea studenților doctoranzi

În cazul în care studentul doctorand nu îndeplinește prevederile din contractul de studii, la cererea coordonatorului de doctorat, cu avizul Directorului de Școală Doctorală și a CSUD, va fi declarat

Retragere de la studii

Studentul doctorand care dorește retragerea de la studii, completează o cerere de retragere. Cererea conține avizul conducătorului de doctorat și al Directorului de Școală Doctorală. Cererea este înregistrată la Registratura

Prelungirea studiilor universitare de doctorat

În cazul în care studentul doctorand nu reușește sa finalizeze teza de doctorat în perioada de stagiu (3 ani) studiile se pot prelungi pe o perioada de maxim 2 ani.

Întreruperea studiilor universitare de doctorat

În cazuri excepționale și din motive bine determinate (caz de boala, maternitate, etc) studiile se pot întrerupe pe o perioada de maxim 2 ani, doar în perioada în care studentul

Înmatricularea la studii universitare de doctorat

Se vor înmatricula la studii universitare de doctorat toți studenții declarați admiși în urma concursului de admitere și care au achitat taxa de confirmare a locului obținut. Rectorul UVT emite

Achitarea taxelor de școlarizare și a altor taxe

I. TAXA DE ȘCOLARIZARE Taxele de studii se stabilesc anual prin Hotărârea Senatului UVT. Studenții doctoranzi în regim cu taxă, vor achita taxa conform prevederilor și a termenelor prevăzute în