Category Archives: Regulamente

Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat ediția a II-a 2019

Regulament doctorat 2019

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat  

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în Universitatea de Vest

  Regulament obtinere atestat de abilitare UVT Ed. II 28.07.2017   Modificari la Regulamentul de abilitare (Adresa MEN nr. 36463/25.07.2017)

Regulament de desfășurare a studiilor universitare de doctorat

Regulament Doctorat UVT 2011

Exmatricularea studenților doctoranzi

În cazul în care studentul doctorand nu îndeplinește prevederile din contractul de studii, la cererea coordonatorului de doctorat, cu avizul Directorului de Școală Doctorală și a CSUD, va fi declarat