Category Archives: Legislație

OMEN nr. 3108 din 31.01.2019 de atribuire a titlului de doctor

ORDIN_MEN_ATRIBUIRE_TITLU_DOCTOR

Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat ediția a II-a 2019

Regulament doctorat 2019

OMEN nr. 5745/28.12.2018 – atribuire titlu doctor

OMEN nr. 5745-28.12.2018

Adresa MEN nr. 44057/18.12.2018 – numire comisie abilitare

Adresa MEN nr. 44057 -18.12.2018

HOTĂRÂRE Nr. 42/2017 din 31 ianuarie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi

  HG 42-2017 – facilitati transport feroviar

Ordin MEN 5110/17.09.2018 aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor

OMEN 5110-17.09.2018 anexe 1 – 35 ordin 5110-17.09.2018

Ordin privind atribuirea titlului de doctor nr. 3594 din 19.04.2018

OM 3594 din 19.04.2018

Dosarul de autoevaluare pentru Scoala Doctorala de Psihologie

Anexa 1 Regulament Doctorat UVT 2011 Anexa 2 Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat, anul universitar 2017-2018, ediția a II-a.HS 36 din 13.07.2017.

Ordin MEN din 27.12.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordin ministru acordare atestat de abilitare

Ordin MEN nr. 5701/27.12.2017 – atribuire titlu DOCTOR

Ordin ministru atribuire titlu doctor