Category Archives: Legislație

Ordin MEN 5110/17.09.2018 aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor

OMEN 5110-17.09.2018 anexe 1 – 35 ordin 5110-17.09.2018

Ordin privind atribuirea titlului de doctor nr. 3594 din 19.04.2018

OM 3594 din 19.04.2018

Dosarul de autoevaluare pentru Scoala Doctorala de Psihologie

Anexa 1 Regulament Doctorat UVT 2011 Anexa 2 Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat, anul universitar 2017-2018, ediția a II-a.HS 36 din 13.07.2017.

Ordin MEN din 27.12.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordin ministru acordare atestat de abilitare

Ordin MEN nr. 5701/27.12.2017 – atribuire titlu DOCTOR

Ordin ministru atribuire titlu doctor

Ordin MEN nr. 5561/04.12.2017 – atribuire titlu DOCTOR

  OMEN nr. 5561-04.12.2017 – atribuire titlu doctor

Ordinul nr. 1088/4879/2017 privind acordarea burselor „Eugen Ionescu” în anul universitar 2017-2018

Ordin_Burse Eugen Ionescu_Doctorat Cercetare_2017

Ordin MEN nr. 5298-05.10.2017 – validare titlu doctor

Ordin MEN nr. 5298-05.10.2017- titlu doctor

Adresa MEN nr. 39951/11.10.2017 – numire comisii abilitare

  Adresa MEN nr. 39951-11.10.2017 – numire comisii abilitare.

Ordin MEN de abilitare din 04.10.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordin abilitare 04.10.2017