Category Archives: Legislație

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat  

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în Universitatea de Vest

  Regulament obtinere atestat de abilitare UVT Ed. II 28.07.2017   Modificari la Regulamentul de abilitare (Adresa MEN nr. 36463/25.07.2017)

Ordin MEN din 21.06.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

OMEN 21.06.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Adresa MEN invalidare titlu doctor

Adresa MEN nr. 34312/20.06.2017 teza invalidata Paina Alina

Ordin MEN nr. 4097 / 20.06.2017 privind atribuirea titlului de DOCTOR

OMEN nr. 4097-20.06.2017 atribuire titlu DOCTOR

Metodologia de recunoaștere a calității de conducător de doctorat obținută în străinătate

Metodologie UVT recunoastere abilitare strainatate Lista universitatilor de prestigiu Lista statelor pentru care se solicita apostilarea sau supralegalizare

Procedura cadru de afiliere a conducătorilor de doctorat la școlile doctorale din cadrul IOSUD-UVT

Procedura cadru de afiliere a conducatorilor de doctorat (Hotărârea Senatului UVT nr. 29/12.04.2017 – Anexa 10)

Ordin MEN nr. 3769/20.04.2017 privind atribuirea titlului de DOCTOR

Ordin ministru de numire a titlului de DOCTOR

Ordine MEN nr. 3712; 3714; 3752; 3753/13.04.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordine MEN nr. 3712; 3714; 3752; 3753-13.04.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordin MEN nr. 3235/10.02.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordin MEN nr. 3235-10.02.2017 privind acordarea atestatului de abilitare