Category Archives: Legislație

Ordin MEN din 27.12.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordin ministru acordare atestat de abilitare

Ordin MEN nr. 5701/27.12.2017 – atribuire titlu DOCTOR

Ordin ministru atribuire titlu doctor

Ordin MEN nr. 5561/04.12.2017 – atribuire titlu DOCTOR

  OMEN nr. 5561-04.12.2017 – atribuire titlu doctor

Ordinul nr. 1088/4879/2017 privind acordarea burselor „Eugen Ionescu” în anul universitar 2017-2018

Ordin_Burse Eugen Ionescu_Doctorat Cercetare_2017

Ordin MEN nr. 5298-05.10.2017 – validare titlu doctor

Ordin MEN nr. 5298-05.10.2017- titlu doctor

Adresa MEN nr. 39951/11.10.2017 – numire comisii abilitare

  Adresa MEN nr. 39951-11.10.2017 – numire comisii abilitare.

Ordin MEN de abilitare din 04.10.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordin abilitare 04.10.2017

Ordinul MEN nr. 4384 / 18.07.2017 privind atribuirea titlului de doctor

OMEN nr. 4384 / 18.07.2017

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat  

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în Universitatea de Vest

  Regulament obtinere atestat de abilitare UVT Ed. II 28.07.2017   Modificari la Regulamentul de abilitare (Adresa MEN nr. 36463/25.07.2017)