Category Archives: Ș.D de Șt. Economice

Dosar abilitare Barna Flavia domeniul Finante

curriculum vitae lista lucrari publicate fisa verificare standarde Rezumatul tezei de abilitare – romana propunere comisie abilitare

SUSTINERE TEZA DE DOCTORAT – DL CRISAN LUCIAN CIPRIAN

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA ŞCOALA DOCTORALĂ A FACULTĂȚII DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRARE A AFACERILOR În ziua de   08.07.2016, orele  9.00,  sala  P02,  va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

FISELE DISCIPLINELOR

FD_ModelareaDeciziilorlaNivelMacroeconomic ROFD_ ModelareaDeciziilorlaNivelMacroeconomic_DIMA engl (1) Academic writing RO Academic writing EN Rom METODOLOGIA ST ECON Sc doct Engl METODOLOGIA ST ECON Sc doct Metode de cercetare RO Metode de cercetare

Scoala Doctorala FEAA

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT, 2015/2016 Nr.crt. Domeniul fundamental Domeniul de studii universitare de doctorat Numele și prenumele conducătorilor științifici 1 ȘTIINȚE SOCIALE CONTABILITATE Prof.univ.dr.Ion Pereş 2 ȘTIINȚE SOCIALE CONTABILITATE Prof.univ.dr.Dorel Mateş

TEME SCOALA DOCTORALA FEAA 2015

DIRECTOR ŞCOALĂ DOCTORALĂ

PROF.UNIV.DR. BOGDAN DIMA

DOMENIUL CONTABILITATE

Numele și prenumele conducătorilor științifici Prof.univ.dr.Ion Pereş Prof.univ.dr.Dorel Mateş Prof.univ.dr.Petru Ştefea Cercetator grad II Stefana Dima Prof.univ.dr.Bunget Ovidiu

DOMENIUL FINANŢE

Numele și prenumele conducătorilor științifici Prof.univ.dr.Ioan Talpoş Prof.univ.dr.Silviu Cerna Prof.univ.dr.Dorin Cosma Prof.univ.dr.Liliana Donath Prof.univ.dr. Marilen Pirtea Prof.univ.dr.Bogdan Dima Prof.univ.dr. Alexandru Buglea Prof. univ. dr. Mihai Mutaşcu Prof.univ.dr. Moldovan Nicoleta Conf.univ.dr.

DOMENIUL MANAGEMENT

Numele și prenumele conducătorilor științifici Prof.univ.dr.Nicolae Bibu Prof.univ.dr.Ioan Petrişor Prof.univ.dr.Mariana Predişcan Prof.univ.dr.Gheorghe Băileşteanu Prof.univ.dr.Doina Rodica Dănăiaţă Prof.univ.dr. Ion Lala Popa

DOMENIUL MARKETING

Numele și prenumele conducătorilor științifici Prof.univ.dr.Florin Foltean Prof.univ.dr.Costinel Dobre