Category Archives: Ș.D de Șt. Economice

Orar, plan de invatamant, fisa diciplinei 2020 2021

Orar cursuri SDEAA 2020_2021 Plan invatamant SDEAA (1) Academic writing EN (1) Academic writing RO FD_ ModelareaDeciziilorlaNivelMacroeconomic_DIMA FD_ Scientometrie si evaluarea cercetarii stiintifice_cu semnătura Fișa disciplină_Metodologia st econ 2020-2021 Metode

ANUL UNIVERSITAR 2019/2020

Plan invatamant SDEAA (2)

ORAR SCOALA DOCTORALA DE ECONOMIE SI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

CURSURILE INCEP DIN DATA DE 08.10.2018   Orar SDEAA2019-2020 MODIFICAT

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE BURSE PENTRU MOBILITĂŢI DE CERCETARE ALE DOCTORANZILOR FACULTĂŢII DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU Regulament burse doctorale SDEAA ed I Rezultate selectie burse doctorale FEAA Fise evaluare burse doctorat FEAA

ORAR CURSURI SDEAA

    PLANIFICAREA CURSURILOR SDEAA  SEM.I 2017/2018 Disciplină Titular Dată desfăşurare Sală Metodologia ştiinţei economice Prof. Univ. Dr. Silviu Cerna Luni: 18.00-19.30   P03 Dezvoltări conceptuale şi schimbări paradigmatice ȋn

SCOALA DOCTORALA DE ECONOMIE SI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR – METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2017-2018

Metodologie admitere doctorat SDEAA 2017 teme drd 2017 comisii admitere FEAA    

SUSTINERE PUBLICA A TEZEI DE DOCTORAT – DNA. DEMIAN G. CLAUDIA TATIANA

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA ŞCOALA DOCTORALĂ A FACULTĂȚII DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRARE A AFACERILOR   În ziua de   24.03.2017, orele  9.00,  sala  P02,  va avea loc   SUSŢINEREA TEZEI

Sustinerea publica a tezei de doctorat – PETRACHE C. ALEXANDRU CONSTANTIN

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA ŞCOALA DOCTORALĂ A FACULTĂȚII DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRARE A AFACERILOR În ziua de   17.03.2017, orele  11.00,  sala  P02,  va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT, 2016-2017

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT, 2016-2017 Domeniul fundamental Domeniul de studii universitare de doctorat Numele și prenumele conducătorilor științifici Adresa e-mail ȘTIINȚE SOCIALE CONTABILITATE Prof.univ.dr.Ion Pereş ion.b.peres@gmail.com ȘTIINȚE SOCIALE CONTABILITATE Prof.univ.dr.Dorel Mateş

Admitere doctorat 2016 – Şcoala doctorală de Ştiinţe economice

SDEAA Metodologia admiterii la doctorat 2016 SDEAA Repartizare pe domenii locuri admitere doctorat 2016 SDEAA Calendarul desfasurarii admiterii la doctorat 2016 Comisii_testare_lingvistica_admitere_doctorat_septembrie_2016