Category Archives: Școlă doctorală

Standarde minime pentru acordarea calificativelor acordate tezelor de doctorat în domeniul Matematică

Anexa – standarde calificative teze

Standarde minime de afiliere a conducătorilor de doctorat la Școala doctorală de Matematică

Anexa – standarde afiliere SDM

Ghid de redactare a tezelor de doctorat în domeniul Matematică

Ghid de redactare Matematica

Plan de învățământ 2018 – 2019, Școala doctorală de Matematică

Plan de invatamant 2018-2019

Regulament de organizare și funcționare a Școlii doctorale de Matematică

Regulament Scoala Doctorala de Matematica

Raport de evaluare internă – Domeniul de studii universitare de doctorat Psihologie

Raport de evaluare internă

Raport de evaluare internă – Școala Doctorală de Psihologie

Raport de evaluare internă

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat în cadrul UVT (în vigoare din 28.07.2017)

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat în cadrul UVT

Alte informații utile. Partea a II-a: (a) lista conducătorilor de doctorat (profilul științific, teme de cercetare și date instituționale de contact); (b) lista doctoranzilor din școală

Lista conducătorilor de doctorat

Alte informații utile. Partea I. Informații generale despre ce presupun studiile de doctorat

Informații generale asupra programului de Studii Doctorale