Orar Scoala Doctorala de Economie si de Administrarea a Afacerilor

Orar SDEAA2019-2020v4

Orar Șc. doct. de Științe umaniste Anul I 2019/2020

Orar. Scoala doctorala de Stiinte Umaniste.2019-2020.Sem. I

Plan de învățământ Șc. doct. de Științe umaniste 2019/2020

Stiinte umaniste plan de invatamant 2019-2020

Propunere comisie de abilitare dr. ANIȚAȘ Eugen-Mircea, domeniul Fizică

(1) CV (2) Lista_lucrari, lista_citari (3) Fisa_de_verificare privind indeplinirea standardelor minimale (4) Rezumatul_tezei_de_abilitare (5) Propunere_comisie_Anitas Tabel comisie abilitare_Anitas

Metodologie de selectie a grupului tinta doctoranzi +Anexe POCU 123343

În cadrul proiectului Educaţie antreprenorială şi consiliere profesională pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaştere din domeniul ştiinţelor socio-umaniste către piaţa muncii (ATRiUM) POCU/380/6/13/123343, se organizează

Metodologie de selectie a grupului tinta postdoctoranzi + Anexe proiect 132243

În cadrul proiectului Educaţie antreprenorială şi consiliere profesională pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaştere din domeniul ştiinţelor socio-umaniste către piaţa muncii (ATRiUM) POCU/380/6/13/123343, se organizează

ANUL UNIVERSITAR 2019/2020

Plan invatamant SDEAA (2)

REZULTATE FINALE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT, SEPTEMBRIE 2019

Rezultate_finale_domeniul_Arte_vizuale Rezultate _finale_domeniul_Fizica Rezultate_finale_domeniul_Geografie Rezultate_finale_domeniul_Informatica Rezultate_finale__domeniul_Matematica SDCh-UVT_Rezultate_Admitere_2019-18 septembrie Rezultate finale admitere Școala doctorală de Științe Umaniste Rezultate finale admitere domeniul Muzică Rezultate finale admitere domeniul Teatru Rezultate finale in urma

Ordin MEN 5180 din 18.09.2019

Ordin MEN 5180 din 18.09.2019 – retragere titlu doctor

SUSŢINEREA PUBLICA A TEZEI DE DOCTORAT A DOMNULUI TAIFAS I. BOGDAN CONSTANTIN

ŞCOALA DOCTORALĂ DE FILOSOFIE, SOCIOLOGIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE În ziua de 17.10.2019, orele  12,00,  sala  521, UVT SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT DOMENIUL: FILOSOFIE cu titlul : CREDINŢĂ ŞI RAŢIUNE. CONTROVERSE PRIVIND PROBLEMA TEODICEEI