Conferința științifică de studii și cercetări doctorale cu tema CERCETĂTORI ȘI CERCETĂRI DE ACTUALITATE ÎN MUZICOLOGIE, ETNOMUZICOLOGIE ȘI BIZANTOLOGIE

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ DE STUDII ȘI CERCETĂRI DOCTORALE  cu tema  CERCETĂTORI ȘI CERCETĂRI DE ACTUALITATE ÎN MUZICOLOGIE,  ETNOMUZICOLOGIE ȘI BIZANTINOLOGIE  Ediția a III-a, 30 iunie 2021  Manifestarea va avea loc miercuri, 30 iunie

Susținere publică online teză de doctorat Matei (Miculescu-Gutan) Alina, domeniul Psihologie

ŞCOALA DOCTORALĂ DE PSIHOLOGIE     În ziua de  14.07.2021 orele 10.00, https://stream.meet.google.com/stream/7ffac51f-092a-4f48-8820-406c6a6762ac, va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL PSIHOLOGIE cu titlul :   The importance of positive

Susținere publică online teză de doctorat Eugen-Mihăiță CIOROIANU, domeniul Matematică

În ziua de  20.07.2021 ora 11,00 va avea loc SUSŢINEREA ONLINE A TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL MATEMATICĂ cu titlul : JACOBI-LIKE STRUCTURES AND DUAL PAIRS   Cu Decizia Consiliului Studiilor

Susținere publică online teză de doctorat IULIA CRIȘAN, domeniul Psihologie

ŞCOALA DOCTORALĂ DE PSIHOLOGIE     În ziua de  02.07.2021 orele 11.00, https://stream.meet.google.com/stream/39af8047-065b-47ff-86cc-771a8750d6e4, va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL PSIHOLOGIE cu titlul : A methodological model of studying

Susținere teză de abilitare Conf. univ. dr. Daniela CATONA, domeniul Arte vizuale

IOSUD – UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA – ŞCOALA DOCTORALĂ DE ARTE   În ziua de 28.06.2021, ora 12,30 va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE cu titlul : TRANZIȚII VIZUALE ȘI CONCEPTUALE susținută de

Susținere teză de abilitare dr. ANDRIȘ Ladislau Cristian, domeniul Muzică

IOSUD – UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA – ŞCOALA DOCTORALĂ DE MUZICĂ ȘI TEATRU   În ziua de 31.05.2021, ora 09.30 va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE cu titlul : Dezvoltarea competențelor unui violist

Susținere teză de abilitare Lect. univ. dr. Bogdan Viorel CIOABĂ, domeniul Teatru și Artele spectacolului

IOSUD – UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA – ŞCOALA DOCTORALĂ DE MUZICĂ ȘI TEATRU   În ziua de 04.06.2021, ora 11.00 va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE cu titlul : Abordări interdiscipliare și

Susținere teză de abilitare Conf. univ. dr. MATEI ȘERBAN ROGOZ, domeniul Muzică

IOSUD – UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA – ŞCOALA DOCTORALĂ DE MUZICĂ ȘI TEATRU   În ziua de 03.06.2021, ora 12.00 va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE ABILITARE cu titlul : Analize structurale, stilistice și

METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea online a concursului de admitere la studii universitare de doctorat – Anul universitar 2021/2022

Metodologie admitere online doctorat UVT 2021

METODOLOGIE privind accesarea de către doctoranzi a resurselor instituționale pentru formarea profesională

Metodologie accesare resurse institutionale doctoranzi