Ordin MEC de atribuire a titlului de doctor 5345 din 25.11.2019

OMEC_5345_din_25.11.2019

Ordin MEC de atribuire a titlului de doctor 5308 din 20.11.2019

OMEC_5308_din_20.11.2019

Dosar abilitare – Conf. univ. dr. Huzum Otilia – domeniul Teatru și artele spectacolului

1) CV Otilia actualizat mai 2019 2) lista cu lucrari 3) Huzum, Otilia. UVT-FMT CNADTCU 180519 4) rezumat lucrare abilitare Otilia Huzum 5) propunere comisie

Dosar abilitare – Conf. univ. dr. Țârc Mirela-Lucreția – domeniul Muzică

1.Tarc Mirela CV octombrie 2019 2. Lista de lucrări Mirela Țârc 3. Standarde minimale Mirela Țârc 2019 4. Rezumat abilitare Mirela Țârc 5.propunere comisie

Dosar abilitare – Cercet. pr. Chitez Felicia-Mădălina – domeniul Filologie

1) d_CV_RO 2) f_Listă de lucrari_RO 3) b. Fisa de standarde minimale b2_Fisa de standarde minimale_Anexa 4) m_Rezumat_RO / n_Rezumat_EN 5) propunere comisie

Dosar abilitare – Conf. univ. dr. Crișan Marius-Mircea – domeniul Filologie

1) Crisan_Marius_CV FS 2) Crisan_Marius_lista_lucrari FS 3) Crisan_Marius_Fisa_Verificare FS 4) Crisan_Marius_abstract_habilitation_thesis / Crisan_Marius_Rezumat_teza_abilitare.rom 5) propunere comisie

Susținere publică teză de abilitare – Conf. univ. dr. Maior Eniko- – domeniul Filologie

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE   În ziua de 29.11.2019, orele 15, în sala 328 (Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4) va avea loc SUSŢINEREA TEZEI

Susținere publică teză de abilitare – Conf. univ. dr. Caraivan Maria-Luiza – domeniul Filologie

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE   În ziua de 29.11.2019, orele 16, în sala 328 (Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4) va avea loc SUSŢINEREA TEZEI

Anunț important – programul cu publicul

În data de 22.11.2019 Biroul de Studii Doctorale nu are program cu publicul. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Susținere teză de doctorat ROMAN MARIN, domeniul Chimie

ŞCOALA DOCTORALĂ DE CHIMIE   În ziua de  13.12.2019 orele 11 în sala E15, va avea loc susținerea tezei de doctorat în domeniul Chimie cu titlul :   PREDICȚII COMPUTAȚIONALE ALE