Adresa MEN nr. 29212 / 29.03.2017, referitoare la comisiile de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare

Adresa MEN nr. 29212 / 29.03.2017

DOSAR ABILITARE -ABRUDAN MARIA-MADELA

1. propunere comisie abilitare 2. _CV_MM Abrudan 3. _Fisa indeplinire standarde minimale_MM Abrudan 4._Lista de lucrari_citari_MM Abrudan  

Dosar abilitare Teleagă Ileana, domeniul Arte vizuale

CV – Ileana Pintilie Teleagă Fisa indeplinire standarde minimale Rezumat teza abilitare Ileana Teleaga Lista de lucrari Ileana Teleaga Lista citarilor Ileana Teleaga Propunere CSUD comisie Ileana Teleaga

Susţinere teză abilitare – Conf. univ. dr. Tanc Maliţa-Ramona

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE UMANISTE   În ziua de  06.04.2017, orele  11, sala de conferinţe a CSUD, pe strada Paris, nr. 1, va avea loc SUSŢINEREA

Biroul de Studii Doctorale

Adresă: str. Paris, nr. 1, etj. I, Timiş, Timişoara Program cu publicul: Luni – Vineri, între orele 9-14 Personal administrativ: 1. Ramona KOPIS Responsabil de Şcolile doctorale: – Şcoala doctorală de Economie

CV-urile conducătorilor de doctorat Şcoala doctorală de Drept

CV Prof. dr. Lucian Bercea CV Prof. dr. Bufan Radu CV Prof. dr. Moţiu Florin CV Prof. dr. Claudia Rosu    Listă lucrări ştiinţifice Claudia Rosu CV Prof. dr. Irina Sferdian

Lista conducătorilor de doctorat în cadrul Şcolii doctorale de Drept

Conducatori de doctorat UVT Sc. doct. de Drept 2017

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT – DRĂMNESCU G. BIANCA

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA ŞCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE POLITICE, FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICARII În ziua de 05.05.2017, orele  11, sala 522, va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT DOMENIUL:

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT-PETCU S. SERGIU VLAD

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA ŞCOALA DOCTORALĂ A FACULTĂȚII DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRARE A AFACERILOR În ziua de   28.04.2017, orele  10.00,  sala  P02,  va avea loc SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT

Ordin MEN nr. 3235/10.02.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordin MEN nr. 3235-10.02.2017 privind acordarea atestatului de abilitare