Adresa MEC nr. 35704/07.10.2020 privind numirea componenței comisiilor de specialitate pentru evaluarea tezelor de abilitare

adresa MEC

Metodologie susțineri teze de doctorat.Ed. a II-a.HS 20-24.09.2020

Metodologie susțineri teze de doctorat.Ed. a II-a.HS 20-24.09.2020

Regulament obținere atestat de abilitare.Ed. a II-a.HS 20-24.09.2020

Regulament obținere atestat de abilitare.Ed. a II-a.HS 20-24.09.2020

Planuri de învățământ Program de pregătire universitară avansată, sem. I, an universitar 2020-2021

  Plan invatamant SDEAA 2020_2021 Plan_invatamant-2020-2021-Scoala Doctorala de Fizica Plan invatamant-2020-2021-Scoala Doctorala de Chimie Plan Invatamant 2020-2021-Scoala Doctorala de Geografie Plan invatamant 2020-2021-Scoala Doctorala de Informatica Plan_invatamant 2020-2021-Scoala Doctorala de

Orare sem. 1

  Orar cursuri SDEAA 2020_2021 Orar cursuri pregatire avansata 2020-2021 Scoala doctorala de Geografie Orar Pregatire Avansata 2020-2021_Scoala Doctorala de Psihologie Orar Scoala doctorala de Muzica si Teatru sem. I

Program Conferința națională a doctoranzilor din Consorțiul Universitaria pentru domeniile arte vizuale, filologie, filosofie, istorie, muzicologie, studii culturale, teatru, teologie Ediția a III-a, 2020 – online 9-10 octombrie 2020

Program Conferinta doctoranzi umanisti consortiu 9-10 octombrie

ANUNȚ IMPORTANT pentru doctoranzii din anul I

Studenții doctoranzi înmatriculați în anul I de studii în anul universitar 2020/2021 trebuie să depună la Biroul de Studii Doctorale, în perioada 01.10.2020 - 15.10.2020, următoarele documente: contractul de studii; planul studiilor universitare de doctorat;

Rezultate final admitere studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2020

Rezultate finale SDEAA_afisat REZULTATELE FINALE Scoala doctorala de Psihologie REZULTATELE FINALE SD Filosofie, Sociologie si Stiinte Politice Rezultate admitere Scoala Doctorala de Arte Rezultate admitere Scoala Doctorala de Chimie Rezultate

Al doilea apel la comunicări – Conferința națională a doctoranzilor din Consorțiul Universitaria

Al doilea apel la comunicări Conferința națională a doctoranzilor din Consorțiul Universitaria pentru domeniile Filologie, Istorie, Teologie, Studii culturale, Filosofie, Arte vizuale, Teatru, Muzică Ediția a III-a, 2020 – online

Rezultate parțiale admitere studii universitare de doctorat sesiunea septembrie 2020

  ANUNT IMPORTANT Calendar Admitere 2020 Modificat   Rezultate partiale Romani de pretutindeni Rezultate provizorii SDEAA Rezultate partiale Scoala Doctorala de FILOSOFIE, SOCIOLOGIE SI STIINTE POLITICE  Rezultate partiale Scoala Doctorala de